Jongens & Meisjes Gymmen 2 - 12 jr, Free- Runnen 6+jr

&

NIEUW GO!!!! voor kinderen die hun lichaam om uiteenlopende redenen meer moeten activeren!

Uitschrijven

Beste RS-Lingewaard Sporter, ouder/verzorger,

Altijd jammer als iemand onze organisatie gaat verlaten. We hopen wel dat je een fijne tijd hebt gehad en dat je kan terug kijken op een mooie ervaring.

RS-Lingewaard wenst je veel plezier met welke andere activiteit dan ook die je nu wellicht gaat beoefenen.

Mocht je ooit weer de kriebels krijgen dan zijn de deuren van RS-Lingewaard natuurlijk altijd geopend.

Voordat er definitief wordt uitgeschreven vragen wij even aandacht voor een aantal regels uit artikel 1 van onze algemene voorwaarden.

                                                                                                                                                                                                 bevestiging

Artikel 1. Inschrijving en opzegging

3. Bij RSL kunt u ten alle tijden opzeggen. Opzeggen tijdens een lopend seizoen heeft een opzeg termijn van 2 maanden. De kosten voor tussentijdsopzeggen bedragen dan ook €45,- vanaf het moment van opzeggen, dit is inclusief administratie kosten. Alle lessen daarvoor worden ook in rekening gebracht. Het kan dus zijn dat u bijvoorbeeld na 4 lessen in het nieuwe seizoen opzegt, dan wordt er 4x het lesgeld plus €45,- in rekening gebracht. Heeft u het lesgeld voor het lopende seizoen volledig betaald en komt de opzegging bij ons voor 1 juli binnen, dan is opzeggen kosteloos. Zegt u op van meerdere keren in de week turnen (2x of 1,5uur of voorselectie) wordt het lesgeld van 2 maanden berekend plus €12,50 administratiekosten.

6. In geval van tussentijdse beëindiging is het lesgeld verschuldigd, over dat deel van het cursusjaar dat tot dat moment gevolgd had kunnen worden. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan RS-Lingewaard wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van RS-Lingewaard. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk of per mail te worden gedaan en moeten worden gericht aan RS-Lingewaard.

7. Voor peuters tot en met 4 jaar geld een afwijkende afspraak voor het beëindigen. Wanneer de peuter 4 jaar wordt en naar het basisonderwijs vertrekt kan er uitgeschreven worden. Er kan ook voor gekozen worden bij de kleutergroep verder te gaan.

9. Overstappen naar een samenwerkende organisatie gaat altijd gepaard met verrekening van eventuele eerder betaalde lesgelden.

uitschrijven