Jongens & Meisjes Gymmen 2 - 12 jr, Free- Runnen 6+jr

&

NIEUW GO!!!! voor kinderen die hun lichaam om uiteenlopende redenen meer moeten activeren!

Doel van RS-Lingewaard

De doelstelling van RS-Lingewaard is dat het haar sporters, van alle leeftijden, een professioneel sportprogramma wil bieden. Hierbij staat plezier in bewegen voorop. Er is een geschikt aanbod van activiteiten voor alle leeftijden. RS-Lingewaard wil haar sporters een veilig sportclimaat bieden met aandacht voor sfeer en fysiek van het individu.

Plezier: uitgangspunt is dat de sporters plezier hebben in bewegen.

Veiligheid: door een juiste indeling van groepen bieden wij onze activiteiten aan op het niveau van het individu. Daarnaast wordt voor een veilige sportomgeving zorggedragen

Breedte: De lessen en activiteiten van RS-Lingewaard worden breed verzorgd. Aandacht voor alle beweegrichtingen en vormen.

Recreatief: Alle lessen en activiteiten hebben een recreatief karakter. Het is geen zins een doel om prestatief wedstrijdsport te beoefenen. 

organisatie

RS-Lingewaard is een stichting waarbij de bestuursleden en de directie zorg dragen voor de algemene gang van zaken.

Docenten, bestaande uit professionele opgeleide trainers en trainsters, verzorgen de lessen en trainingen.

Het kader wordt aangestuurd door de directie. De directie legt verantwoording af aan het bestuur.

Voor inbreng van de sporters van RS-Lingewaard is er altijd de mogelijkheid om in contact te treden met directie en/of bestuur. Zo is er ruimte om mee te denken in de mogelijkheden van de organisatie.

Accommodatiebeleid

RS-Lingewaard is aangewezen op de huur van accommodaties die in de gemeente worden aangeboden. Er wordt niet alleen gekeken naar gemeentelijke panden maar ook naar huren van andere verenigingen en/of stichtingen. 

Technisch beleid

Aspecten hiervan zijn:

Opstellen en uitvoeren van het technische beleid voor alle geledingen;

Samenstellen van de verschillende sportgroepen;

Adequate trainersbezetting;

Opstellen van een jaarplan 

De directie stelt het technisch beleidsplan op en bespreekt dit met de docenten.

Het beleid van RS-Lingewaard is gericht op de volle breedte van de recreatieve sporten. Zo wil RS-Lingewaard een stichting zijn voor alle Leeftijden.

Voor alle sporters die actief zijn binnen een van de activiteiten. Geldt dat de visie van RS-Lingewaard, waarbij het plezier in  de bewegen voorop staat, uitgangspunt is.